เอ็น.วาย.พี.แพ็คเกจจิ้ง บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

บรรจุภัณฑ์ พลาสติก ขาว ใส สี ขุ่น